Kratka filma in celovečerni film V

926

Pogledali smo si filme: Peter Peter, Mali princ, Utrip ljubezni.

Prispevek so pripravili:
Jan Marin
Jure Dostal