EKIPA AGRFT/AKTV na 18. festivalu Slovenskega filma

AKTV bo na 18. festivalu Slovenskega filma zastopala osemčlanska ekipa. Pobudnik ideje za tovrstno spremljanje festivala je bil Klemen Berus, ko so skupaj s kolegoma Aljažem Bastičem in Jako Krivcem prvič kot video ekipa spremljali 16. FSF.

Lani, na 17. festivalu, so se ekipi pridružili še Jan Marin, Rok Hvala in Aron Horvath. Letos pa je ekipa pridobila še tri nove člane: Jureta Dostala, Lukasa Miheljaka in Žana Žvižeja.

Ne samo obseg ekipe, povečale so se tudi naše ambicije. V Portorož smo pripeljali svoj reportažni avto in studio, ki smo ga zgradili prav za potrebe festivala. Za vas bomo vsak dan pripravljali prispevke o poteku festivala, oddajo Preglednik, v kateri bodo povzetki dneva in pogovori z avtorji, in vsako jutro v živo prenašali zajtrke z avtorji. Predvajali bomo tudi filme iz arhiva Slovenskega filmskega centra in filme, ki niso bili sprejeti v tekmovalni program 18. FSF. Svoj program bomo za vas oddajali 24 ur na dan od 15. do 20. septembra.

AGRFT/AKTV ekipa

Na pomoč pri izvedbi oddaje Preglednik nam bodo priskočila tudi dekleta iz ekipe FilmFLow (http://www.filmflow.si/), ki bodo vodile pogovore z avtorji. Ekipo sestavljajo: Ana Šturm, Maja Peharc, Bojana Bregar in Maja “Willow” Zupanc.

FilmFlow-ke

AKTV

AKTV (Akademska televizija) je spletni televizijski medij, ki ga je ustanovila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Senat AGRFT je za odgovornega urednika imenoval red. prof. Igorja Šmida, predstojnika katedre za televizijsko režijo.

AKTV je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Osnovni namen AKTV, katere spletni televizijski program in oddaje ustvarjajo kot del svojega praktičnega študijskega procesa (pa tudi izven tega) študenti samostojno in s sodelovanjem mentorjev ter pedagogov AGRFT in drugih članic Univerze v Ljubljani, je spletni javnosti na karseda zanimiv, komunikativen in učinkovit način prikazovati in predstavljati dejavnosti študijske umetniške televizijske, filmske in gledališke, informativne in publicistične, glasbene in likovne ter vseh drugih zanimivih dejavnosti in področij akademske skupnosti, vključevaje tudi profesionalno umetniško in kulturno sfero.

AKTV si želi postati in biti sodobna (spletna) televizija, ki se skuša otepati stereotipnosti, ideološkosti ali profitabilnosti večine aktualnih televizijskih programov. Želi si avtentičnih vsebin in drznih umetniških eksperimentov, v osrčju si želi človeka – za človeka.

Ker je AKTV nastala vzporedno in prepletaje se s Svobodno univerzo (SU), bo še vedno namenjala veliko pozornost dogodkom SU in se bo po svojih možnostih vključevala v vse tiste pobude akademskega življenja, ki si prizadevajo za dobro in še boljše visoko šolstvo v Republiki Sloveniji.

AKTV (Akademska televizija) je elektronski (spletni televizijski) medij, vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 1805.
Odgovorni urednik
red. prof. Igor Šmid
Izdajatelj
UL AGRFT
logo_agrft