AKTV (Akademska televizija) je spletni televizijski medij, ki ga je ustanovila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Senat AGRFT je za odgovornega urednika imenoval red. prof. Igorja Šmida, predstojnika katedre za televizijsko režijo.

logo_agrft

AKTV je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Osnovni namen AKTV, katere spletni televizijski program in oddaje ustvarjajo kot del svojega praktičnega študijskega procesa (pa tudi izven tega) študenti samostojno in s sodelovanjem mentorjev ter pedagogov AGRFT in drugih članic Univerze v Ljubljani, je spletni javnosti na karseda zanimiv, komunikativen in učinkovit način prikazovati in predstavljati dejavnosti študijske umetniške televizijske, filmske in gledališke, informativne in publicistične, glasbene in likovne ter vseh drugih zanimivih dejavnosti in področij akademske skupnosti, vključevaje tudi profesionalno umetniško in kulturno sfero.

AKTV (Akademska televizija) je elektronski (spletni televizijski) medij, vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 1805.
                                                 —
 odgovorni urednik
red. prof. Igor Šmid
  — 
Izdajatelj
UL AGRFT
  — 
Kontakt in dodatne informacije
info@aktv.si